Guide

Framtidens rekrytering: En djupdykning i datadriven rekrytering

OM GUIDEN

Guiden "En djupdykning i datadriven rekrytering" förklarar hur man använder data och statistik för att analysera och förbättra rekryteringsprocesser. Istället för att förlita sig på intuition, används konkreta data för att guida beslut och strategier. Detta är särskilt relevant i konkurrensintensiva branscher och sektorer, som IT, där det ofta råder brist på kompetens och många passiva kandidater inte aktivt söker jobb. Guiden täcker alla aspekter av datadriven rekrytering, från identifiering av nyckeltal till implementering i praktiken.

Några viktiga punkter från guiden inkluderar:

  • Användning av data: För att analysera och förbättra rekryteringsprocesser.
  • Nyckeltal: Identifiering och användning av relevanta nyckeltal för att mäta framgång.
  • Praktisk implementering: Hur man praktiskt kan tillämpa datadriven rekrytering i verksamheten.

Lycka till! 

Ta del av guiden här: