pexels-photo-220444.jpeg
WISE_IT_plain_RGB.png

Guide:
Generation X, Y och Z - hur tar vi hand om våra olika generationer?

Att olika generationer ställer olika krav – det vet vi om. Men vilka är de olika generationerna ute på arbetsmarknaden idag? Vilka krav ställer de och hur ska din organisation arbeta för att attrahera, behålla och leda individer av olika åldrar? 

I den här guiden pratar vi om drivkrafter hos generation X, Y och Z och reflekterar över hur vi behöver tänka för att möta olika generations behov. 

Ladda ner din guide här!