pexels-photo-109919
WISE_IT_plain_RGB.png

Insikter och spaningar - 5 intervjuer

Arbetsmarknaden och dess utmaningar, så som kompetensbrist och digitalisering, gör att företag ständigt behöver tänka utanför boxen för att lyckas både hitta rätt kompetens och förnya IT-avdelningens sätt att arbeta. 

I denna guide får du ta del av 5 intervjuer med individer inom diverse områden, som sitter på både intressanta och spännande uppdrag: 

- Douglas Erliden pratar AI och virtuella assistenter. 
- Magnus Berg berättar om utrikesfödd kompetens, och vikten av att anställa rätt person oavsett härkomst. 
- Anne Eklöf berättar om hur vi kan påverka kompetensbristen inom servicedesken
- Pernilla Hulth berättar om livet som giggare och egen anställd IT-konsult. 
Christopher Riddersäter berättar om att automatisera en IT-avdelning. 

Trevlig läsning! 

Insikter och spaningar - 5 intervjuer