Wise IT
Wise IT

Svenska IT-organisationer idag och i framtiden

Våren 2016 lät vi svenska IT-chefer svara på frågor kring synen på IT-organisationens roll, framtiden och trender.

Resultatet visar bland annat följande:

  • Endast 25 % av företagen ser IT:s roll som business partner.
  • 41 % svarade nej på frågan om de anser att IT-avdelningen är väl rustad för framtida utmaningar kring affärens krav, nya teknologier och nya trender.
  • Rätt kompetens och att ledningen är medveten om vad som krävs, är de två viktigaste nyckelfaktorerna för att positionera IT-organisationen för framtida krav.

Ladda ner rapporten för att ta del av hela resultatet.