Svenska IT-organisationer 2017
Wise IT

Svenska IT-organisationer 2017

Vi har undersökt hur det ser ut i svenska IT-organisationer. Hur är synen på IT:s roll? Hur väl rustade för framtiden anser IT-chefer att organisationen och de själva är? Vilka trender kan vi se? Vilka roller växer i betydelse? Rapporten baseras på svar från svenska IT-chefer under april 2017 och innehåller även jämförelser mot tidigare år.

Resultatet visar bland annat:

  • IT ses mer och mer som strategisk business partner.
  • IT-chefernas fokus på kompetenstillförsel i form av kompetensutveckling och rekrytering ökar.
  • 80 % av svenska IT-chefer anser sig själva som väl rustade för framtida utmaningar, teknologier och trender, men endast 62 % anser att själva IT-avdelningen är väl rustad för detsamma.
  • För att lyckas positionera IT rätt för framtidens verksamhet blir det allt viktigare att ledningen är medveten om vad som krävs samt att IT-organisationen har rätt kompetens.

Ladda ner rapporten för att ta del av hela resultatet.