adventure-casual-cheerful-541518
Wise IT

Så lyckas du med KCS i din servicedesk!

När?

Tors 30 januari 2020

Mingel från kl. 07:30 (presentation 08:00-09:00).

Vi bjuder på frukost!

 

Var? 

Våning 15 på Sveavägen 13, Stockholm


Kostnad?

Kostnadsfritt

Är du support- eller servicedeskchef? Kom förbi vår nätverksträff och få insikter i hur du lyckas implementera KCS.
 

I dagens samhälle är vi ständigt mottagare av ett överflöd av information. I många fall är det vi själva som söker upp den och scrollar febrilt i Googles sökresultat efter relevant fakta. Men tänk om all information jag behöver redan finns precis där jag är? Det gäller helt enkelt att sortera ut det som är värdefullt och förädla data och information till kunskap, så att kunskapen lätt kan delas med andra och användas för att underlätta arbetet.

Och det är just det KCS, eller Knowledge-Centered Services (KCS) handlar om. Att effektivisera arbetet i företag och supportorganisationer. Användning av KCS kan förbättra supportleveransen genom att den blir effektivare genom kunskap och delad kunskap. Supportleveransen blir mer produktiv, med minskade kostnader och med ökad servicenivå till kunderna som följd.

Hur går man då tillväga? På samma sätt som när ett företag inför agila arbetssätt är detta också en del av en kulturförändring – alla måste bidra och dela med sig av sin kunskap och göra den tillgänglig. I införandet ingår nya eller förbättrade IT-stöd men också förändring av existerande-, och införande av nya arbetssätt.

Leif Carlström, Managementkonsult på BiTA Service Management har erfarenhet av att införa av Knowledge management och ger en övergripande bild av vad KCS är, vilka fördelar det ger, vad som krävs för ett lyckat införande samt en inblick i ett företags införande av KCS.