astronomy-beautiful-clouds-355465.jpg
WISE_IT_plain_RGB.png

Rapport:
Svenska IT-organisationer 2018

För tredje året i rad så har Wise IT undersökt hur det ser ut i svenska IT-organisationer. Hur är synen på IT:s roll? Hur väl rustade för framtiden anser IT-chefer att organisationen och de själva är? Vilka trender kan vi se? Vilka roller växer i betydelse? Rapporten baseras på svar från svenska IT-chefer under april och maj 2018 och innehåller även jämförelser mot tidigare år.

Resultatet visar bland annat:

  • 65% anser att IT är en service och technology provider medans bara 35% anser sig vara en strategisk partner. 
  • IT-chefernas fokus under 2018 kommer ligga på att effektivisera befintliga system och ny teknik.  
  • Antalet svenska IT-chefer som känner sig väl förberedda på framtiden sjunker drastiskt från tidigare år. 
  • IT-budgeten ökar – men är det den traditionella IT-avdelningen eller är det IT i sin helhet som får ett tillskott i budgeten?

Ladda ner rapporten för att ta del av hela resultatet.

Inbound Recruiting - vad är det egentlige?